Wim VAN DAMME , Notaris te Lochristi

 

Wim VAN DAMME

Notaris te Lochristi

In de context van "vruchtgebruik" vindt u op notaris.be nog volgende 51 artikels.

Vorige 1 2 3 Volgende

1 Erfrecht samenwonenden en gehuwden

2 Erfrecht langstlevende echtgenoot

3 Schenken van roerende goederen - deel 1: hoe pak je dat best aan?

4 Schenken van roerende goederen - deel 2: hoe pak je dat best aan?

5 Verkoop op lijfrente, een manier om je pensioen wat aan te vullen?

6 Erven samenwoners automatisch van elkaar?

7 Verkoop ouderlijk huis door de langstlevende echtgenoot

8 Inventaris bij een erfenis: hoe werkt het?

9 Hoe kunnen echtgenoten elkaar beschermen bij een overlijden?

10 Welke erfgenamen worden in ons erfrecht beschermd?
Je kinderen, je partner, je vrienden... Iedereen heeft mensen die nauw aan het hart liggen. Maar wie...

11 VRUCHTGEBRUIK, HOE WERKT HET?
Wat bedoelen we met “vruchtgebruik”? Hoe werkt het? Welke rechten en plicht zijn eraan verbonden?...

12 Vruchtgebruik op de gezinswoning
Stel: een dame hertrouwt zonder contract. Kan ze in de gezinswoning blijven wonen als haar man overlijdt?...

13 Erfrecht samenwonenden en gehuwden
Wat zijn de verschillen tussen samenwonenden en gehuwden op het ogenblik dat één van de...

14 Kan u uw echtgeno(o)t(e) uitsluiten uit uw nalatenschap?
Hoe zit het erfrecht van de langstlevende echtgenoot in mekaar? Kan u hiervan afwijken? U krijgt het...

15 Erfrechten samenwonenden vs gehuwden bij overlijden van één van de partners
Wat zijn de verschillen tussen samenwonen en gehuwd zijn? Erven samenwoners automatisch van elkaar? En...

16 Hoe de langstlevende partner beschermen wat de gezinswoning betreft?
Stel: je woont samen met iemand die alleen eigenaar is van de woning. Jullie zijn niet gehuwd en wonen...

17 Verkoop ouderlijke woning: kan de ouder afstand doen van zijn deel van de prijs?
Stel: twee zussen staan op het punt om, samen met hun moeder, de ouderlijke woning te verkopen. De moeder...

18 Volmacht op rekeningen en erfrecht bij een gehuwd koppel
Heeft het koppel een huwelijkscontract? Wat als één van beiden overlijdt? Wat met de bankrekeningen? U...

19 Inbreng van de gezinswoning in de huwgemeenschap
Stel: een man heeft 15 jaar geleden zelf een woning gekocht, maar hij woont er nu al een hele tijd met...

20 Erfrecht langstlevende echtgenoot
Heeft de langstlevende echtgenoot, net als de kinderen, recht op een voorbehouden deel van de erfenis?...

21 Vruchtgebruik: welk rechten en plichten?
Mag u als vruchtgebruiker goederen beheren? Wat met de opbrengsten? En wat met eventuele herstellingswerken? U...

22 Erfrechtregeling langstlevende bij kinderen uit vorig huwelijk
Op wat heeft de langstlevende recht? En wat met de kinderen? Wat kan er al dan niet geregeld worden via...

23 Nieuw in Huwen en samenwonen
Een huwelijkscontract is meer dan ooit een instrument geworden om aan successieplanning te doen. In een...

24 Waardering van het vruchtgebruik
Hoe wordt de waarde van het vruchtgebruik van bv. de gezinswoning berekend? Is deze berekeningswijze...

25 5 misverstanden over schenkingen
Als ik iets schenk, kan ik er niet meer van genieten Gegeven is gegeven, dat klinkt logisch. Maar wist...

Vorige 1 2 3 Volgende